För yrkesverksamma

På Kvinnojouren i Umeå har vi mer än 40-års erfarenhet av att stötta våldsutsatta kvinnor*, tjejer* och barn. Allt vårt arbete baseras på principen hjälp till självhjälp och sker på den stödsökandes villkor.

 

Hos oss är alla kvinnor, tjejer och barn välkomna, oavsett ålder och bakgrund.

 

De vi möter kan ha varit utsatta för våld i nära relation, våld i hederns namn, prostiution och/eller människohandel för sexuella ändamål, våld i samkönad relation eller andra former av hot, våld och förtryck.

 

I vår öppna verksamhet erbjuder vi stödsamtal, stöd i kontakt med andra verksamheter, rådgivning och krissamtal för barn (Trappan). Vi gör vårt bästa för att möta upp den enskildes individuella behov och har ett mycket flexibelt förhållningssätt.

 

Vi kan också erbjuda skyddat boende med förstärkt skalskydd och larm, kunnig, närvarande personal och barnverksamhet. Ett varmt bemötande och personlig och tät kontakt genom hela vistelsetiden hos oss är grundläggande. Vid behov använder vi alltid auktoriserad telefontolk för regelbundna samtal med stödsökande i den öppna verksamheten och boendet.

 

Ett av våra boenden är tillgängligt för personer med fysisk funktionsnedsättning. I detta boende tar vi också emot mammor med många barn eller tonårssöner samt kvinnor med husdjur.

 

Vid biståndsbeslut utför vi socialtjänst enligt SoL. Du som jobbar inom socialtjänsten ska skriva ett biståndsbeslut när du hänvisar en person till oss. Kostnaden för skyddat boende avgörs av hur din kommuns avtal med oss ser ut.

 

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor eller funderingar om vår verksamhet eller förfrågningar angående vårt skyddade boende.

*ciskvinnor, transkvinnor samt ickebinära med erfarenhet av att bemötas som kvinna eller flicka.