Engagera dig

Kvinno- och Tjejjouren i Umeå är alltid i behov av fler ideella men även stöttning i form av ekonomiska bidrag. Att engagera sig i en jour eller stötta ekonomiskt är en viktigt del i arbetet att bryta mäns våld mot kvinnor. Du kan göra skillnad.

 

För att engagera dig ideellt hos Kvinno- & Tjejjouren i Umeå behöver du först ha gått vår interna studiecirkel. Den löper över tio veckor och syftar till att ge en bra introduktion till jourrörelsen och vårt arbete på jouren. Kvinno- & Tjejjouren i Umeå är en separatistisk organisation vilket innebär att det är kvinnor eller tjejer* som engagerar sig hos oss.

 

Efter avslutad studiecirkel kan du engagera dig i några av våra kvällsgruppen så som:
  • Tjejjouren
  • Onsdagsjouren
  • Torsdagsjouren
  • SKSE-gruppen (stöd för kvinnor som säljer sex mot ersättning)
  • Juridikjouren (endast de som läst delar av juristprogrammet)

 

Anmälan till studiecirkeln gör du till studiecirkelns samordnare via studiecirkel@kvinnojoureniumea.se. Vi jobbar för att ha en studiecirkel per termin.

 

*ciskvinna, transkvinna eller ickebinär med erfarenhet av att bemötas som kvinna.

 

Gör vår förening möjlig

Vår förening är möjlig tack vare ekonomiskt stöd från privatpersoner och organisationer som står bakom vårt arbete. Vi är alltid i behov av ekonomisk stöttning och alla bidrag är uppskattade, stora som små. Vill du vara med och stötta vårt arbete kan du göra det till:
Bankgiro 479-6207
Swish 123 471 83 75