Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är vanligt förekommande och ett av vår tids stora hälsoproblem. Vi kan tala om mäns våld mot kvinnor eftersom män är överrepresenterade inom statistiken förövare vid våldsbrott mot kvinnor och vi vet att våldsutövande är nära sammankopplat med normer för maskulinitet.

 

Till oss vänder sig kvinnor som blivit utsatt för någon form av våld eller kontroll. Våldet kan ta sig uttryck på många olika sätt, både fysiskt och psykiskt.

 

Fysiskt våld är allt ifrån slag till örfilar, knuffar, hård grepp eller stryptag. Sådant som orsakar smärta fysiskt. Sexuellt våld är både sexuella trakasserier men också sexuellt tvång, våldtäkt.

 

Allt våld handlar om makt och kontroll. Att bli trakasserad, hotad, skrämd, förnedrad eller tvingad till något är exempel på psykiskt våld. Det kan även vara att bli isolerad från omvärlden och tvingas förändra sitt levnadssätt.

 

Latent våld är känslan av att ständigt behöva vara på sin vakt. Våldet kan också riktas mot person genom materiellt våld, alltså där föremål skadas som utpressning. Det händer även att våld eller hot om våld riktas mot husdjur. Ekonomiskt våld är att försöka kontrollera någon genom att ta makten över dennes ekonomi.

 

Vi tror på att ingen människa ska bli kontrollerad, hotad eller utsatt för våld av en annan människa. Många som är utsatta för våld eller kränkningar har lärt sig att leva med det. Det går att beskriva som att våldet har normaliserats.

Att fundera kring

 • Pratar din partner illa om kvinnor?
 • Har din partner förändrats till det negativa sedan ni träffades?
 • Klagar din partner ofta på dig?
 • Är din partner svartsjuk och kontrollerande?
 • Är din partner våldsam och aggressiv mot föremål och/eller djur?
 • Har din partner börjat bli hårdhänt, hotfull eller markerat slag mot dig?

Ifall du är utsatt för våld

 • Berätta för någon vad du blir utsatt för.
 • För dagbok så att du lättare kommer ihåg vad som hänt.
 • Uppsök läkare för att dokumentera eventuella skador.
 • Kontakta oss på Kvinno- & Tjejjouren för att prata med kvinnor som lyssnar och tror på din berättelse.
 • Tro inte på att det aldrig kommer att hända igen.
 • Gör en flyktplan för att snabbt kunna komma iväg om det blir akut.
 • Gör en polisanmälan. Våld i nära relationer är ett brott.

Att tänka på

 • Våldet blir ofta grövre för varje misshandel.
 • Partnern utövar psykiskt våld när hen isolerar och kontrollerar dig.
 • Partnerns växling mellan våld och värme bryter lätt ner dig psykiskt.
 • Våld i nära/närstående relation finns i alla samhällsklasser, alla kan någon gång bli utsatt.
 • Det är inte ditt fel att du blir utsatt för våld.
 • Du har varit utsatt för ett brott.
 • Du är värd ett bättre liv.
 • Du är inte ensam i din situation.
 • Med stöd av andra kan du förändra din livssituation!

 


 

Vill du veta mer om våld?
Hos Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) hittar du
bra forskning om mäns våld mot kvinnor.
http://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/